Hur Man Hyr Mark

Innehållsförteckning:

Hur Man Hyr Mark
Hur Man Hyr Mark

Video: Hur Man Hyr Mark

Video: Hur Man Hyr Mark
Video: Så hyr du ut din bostad | Plånbokspodden 2023, September
Anonim

Enligt nuvarande lagstiftning har alla rätt att hyra ut en tomt på Rysslands territorium. Detta gäller även ryska medborgare och med vissa begränsningar utlänningar och statslösa personer.

Hur man hyr mark
Hur man hyr mark

Instruktioner

Steg 1

För registrering av hyresrättigheter till mark är det nödvändigt att ingå ett leasingavtal. Det är skriftligt under en period som anges i det. Underlåtenhet att specificera hyresperioden i hyresavtalet innebär att avtalet ingås på obestämd tid. Om löptiden överstiger ett år eller inte definieras, enligt lagen, är leasingavtalet föremål för statlig registrering i Unified State Register of Rights to Real Estate och transaktioner med det. Därför är det fördelaktigt att ingå ett nytt kontrakt var 11: e månad för att undvika registrering.

Steg 2

I ett hyresavtal måste en tomt (som alla andra fastigheter, det vill säga föremålet för ett hyresavtal) definieras tydligt. Om det inte är definierat eller inte klart definierat kan leasingavtalet lätt erkännas som inte slutfört. En tomt kan identifieras genom att ange dess matrikkelnummer (ett unikt nummer som tilldelas tomter när man registrerar dem), adress eller ungefärlig plats, område.

Steg 3

Markägaren har rätt att hyra ut marken, och i vissa fall andra personer som auktoriserats av ägaren eller enligt lag. Till exempel staten. Hyresgästen har rätt att hyra ut det hyrda landet, men med ägarens samtycke.

Steg 4

En viktig fråga som måste fastställas i hyresavtalet är hyresbeloppet och förfarandet för dess betalning. Ibland anges dessa villkor inte i kontraktet. Då är det underförstått att hyresbeloppet och förfarandet för betalning kommer att tillämpas, vilket vanligtvis tillämpas vid hyrning av liknande fastigheter. Som regel är detta inte särskilt lönsamt, därför är det nödvändigt att se till att avtalet innehåller villkoren för hyresbeloppet och förfarandet för dess betalning när man registrerar mark för hyresavtal. Hyran kan inte ändras oftare än en gång om året.

Steg 5

För att registrera mark för hyresavtal är det nödvändigt att upprätta ett hyresavtal så att den hyrda tomten lätt kan identifieras. Det är nödvändigt att vara försiktig så att kontraktet innehåller villkoren för hyresbeloppet, förfarandet för dess betalning. Om ett leasingavtal ingås för en period som överstiger ett år måste det registreras i Unified State Register of Rights to Real Estate and Transactions with It. Överensstämmelse med alla dessa enkla villkor hjälper dig att undvika problem relaterade till rättigheterna till ditt land i framtiden.

Rekommenderad: