Hur Man Läser Elektroniska Kretsar

Innehållsförteckning:

Hur Man Läser Elektroniska Kretsar
Hur Man Läser Elektroniska Kretsar

Video: Hur Man Läser Elektroniska Kretsar

Video: Hur Man Läser Elektroniska Kretsar
Video: Felsökning sekvensstyrning 2023, September
Anonim

Huvudsyftet med en schematisk elektronisk krets är att med tillräcklig klarhet och fullständighet återspegla de ömsesidiga förbindelserna mellan de enskilda elementen i enheten (enheten). Det schematiska diagrammet används för att studera automatiseringssystem, produktion av elektronisk utrustning och dess korrekta funktion. Förmågan att läsa sådana scheman gör att du kan förstå systemets princip och vid behov göra tillägg, förtydliganden eller ändringar.

Hur man läser elektroniska kretsar
Hur man läser elektroniska kretsar

Instruktioner

Steg 1

Börja läsa ett schematiskt diagram med en allmän introduktion till det och en lista med element som utgör produktstrukturen. Hitta vart och ett av elementen i diagrammet, förstå deras relativa position. Läs också alla förklaringar och anteckningar som medföljer det elektroniska diagrammet.

Steg 2

Bestäm enligt diagrammet strömförsörjningssystemet, lindningar av magnetstarter, reläer och elektromagneter (om sådana finns). Hitta alla strömförsörjningar och bestäm vilken typ av ström för var och en av dem, spänningsparametrar, fasning (i växelströmskretsar) och polaritet (i likströmskretsar). Jämför erhållna data med de nominella uppgifterna för utrustningen som anges i den tekniska dokumentationen.

Steg 3

Hitta kopplingselementen och skyddsanordningarna enligt diagrammet. Dessa inkluderar säkringar, brytare, överströmsreläer och så vidare. Enligt inskriptionerna på kretsschemat, anmärkningar och tabeller bifogade till diagrammet, bestäm skyddszonen för vart och ett av dessa element.

Steg 4

Undersök kretsarna på elektriska mottagare (elmotor, magnetiska startlindningar etc.). Börja din riktade analys med huvudströmkällan, som vanligtvis är elmotorn (om den finns i produkten). Spåra alla elementets kretsar från en pol till en annan. Markera själv alla kontakter, motstånd och dioder som ingår i den elektriska mottagarens krets.

Steg 5

Utvärdera syftet med vart och ett av de aktuella elementen. I det här fallet är det bekvämt att utgå från antagandet att detta element (motstånd, diod, kondensator) saknas i kretsen och ställer frågan: "Vilka är konsekvenserna av att ta bort detta element från kretsen?"

Steg 6

När du läser ett elektroniskt diagram, fortsätt alltid från målet som står framför dig. Studiet av ett schematiskt syfte är vanligtvis att identifiera installationsfel, bestämma möjliga orsaker till enhetsfel, identifiera element som kan orsaka systemfel.

Rekommenderad: